Indhold i denne sektion:

Studietur 15: Synlige værdier, læringsteknologi og inkluderende praksis

Turbeskrivelse

Besøget på Elm Park Primary School søger at perspektivere danske tur-deltageres egne indsatser i forhold til de udfordringer og løsninger, der arbejdes med på en engelsk skole. Hvordan griber ledelse og personale på en engelsk Primary School i en London-forstad temaer som synlige værdier, målstyret undervisning, læringsteknologi,  inklusion og varieret skoledag an? Og hvilken skole oplever eleverne i dagligdagen?

Vi får indblik i en skolevirkelighed, der er meget forskellig fra en dansk grundskolepraksis – også ledelsesmæssigt.

Elm Park Primary School

Elm Park er en nyere skole opført i 2009, og skolen bruger bevidst teknologien i bred forstand til at forbedre læringsmiljøet. Skolen ligger i et område med stor diversitet i elevgruppen og stor socioøkonomisk spredning i forældregruppen.

I løbet af besøget møder vi skoleleder Victoria Morris,  IT-ressourcepersoner, øvrigt pædagogisk personale, skolens elever – heriblandt elever med funktion som læringsambassadører.

Besøget starter kl. 9.00 med en præsentation af skolen og med fokus på følgende temaer:

  • Introduktion Elm Park Primary School og skolens værdier og fokusfelter
  • Videndelingssystemer og pædagogiske ideer
  • Skolens arbejde med inklusion og elever i udsatte positioner
  • Skolens arbejde med værdier, mål og evaluering
  • ”Computing” på Elm Park Primary School
  • Hvordan håndterer skolen elever efter skoletid?

Efter præsentationen bliver der rundvisning på skolen i mindre grupper ledet af elever fra skolen. Læringsambassadører blandt eleverne vil i klasserne fortælle om skolens værdier, klassens måder at arbejde på og trivslen.

Rundvisningen slutter med en let frokost på skolen.

Målgruppe

Lærere, pædagoger, ressourcepersoner/vejledere, afdelingsledere og skoleledere fra grundskoler.

Turleder

Steffen Skovdal, Lektor, diplomansvarlig, UCL, Erhvervsakademi og professionshøjskole
Tlf: +45 3046 5013
Mail: stsk@ucl.dk
  

Link

http://www.elmparkprimary.co.uk/ 

Mødetid/sted

Vi mødes kl. 7.30 i hotellets lobby.

Transport

Der er godt en times transporttid med undergrundsbanen til skolen og herefter 10 minutters gang til skolen.

Besøget slutter ca. kl. 13. Vi drager herefter tilbage mod London og der bliver undervejs tilbage mulighed for skift til tog til Bettshowet.

Om denne side