Indhold i denne sektion:

Særligt for ledere

Er du skoleleder og deltager på bett.dk, så kan vi tilbyde flere arrangementer, som giver dig gode muligheder for at deltage i nye netværk og få inspiration.

Vi anbefaler især følgende studieture, hvis du har med skoleledelse at gøre:

Vi anbefaler, at du forud for bett.dk-ugen kontakter nogle af deltagerne for et uformelt møde med henblik på at netværke og drøfte fælles interessefelter.

Andre tilbud

  • Se listen over Samarbejdspartnere for 2019 og kontakt firmaerne forud for uge 4 med henblik på at aftale et møde under bett.dk-ugen.
  • Se programmet for bett.dks Netværksaften. Her vil der være fælles middag og mulighed for at netværke med alle 400 bett.dk-deltagere. Der vil også være mulighed for at besøge et udvalg af stande, som præsenterer nye projekter og materialer om læringsteknologi i Danmark.
  • På BettShow vil der være flere relevante oplæg også for ledere. Se det fulde program på www.bettshow.com
  • Nordic@bett. Sammen med de andre nordiske lande arrangerer Styrelsen for It og Læring (STIL) eventen Nordic@bett. Hovedtemaet i år er endnu ikke fastsat. Vi annoncerer dette her, når det er frigivet.
  • Hold øje med vores temaguide til besøg på BettShow. Temaguiden vil blive sendt ud til alle vores deltagere af bett.dk i løbet af december.

Om denne side