Indhold i denne sektion:

Studietur 13: Synlige værdier, læringsteknologi og inkluderende praksis

Sæt fokus på inklusion og læringsambassadører!

Indhold 

Besøget på Elm Park Primary School søger at perspektivere danske tur-deltageres egne indsatser i forhold til de udfordringer og løsninger, der arbejdes med på en engelsk skole. Hvordan griber ledelse og personale på en engelsk Primary School i en London-forstad temaer som synlige værdier, fagrettet undervisning, læringsteknologi,  inklusion og varieret skoledag an? Og hvilken skole oplever eleverne i dagligdagen?

Vi får indblik i en skolevirkelighed der er meget forskellig fra en dansk grundskolepraksis – også ledelsesmæssigt.

Elm Park Primary School

Elm Park er en nyere skole opført i 2009, og skolen bruger bevidst teknologien i bred forstand til at forbedre læringsmiljøet. Skolen ligger i et område med stor diversitet i elevgruppen og stor socioøkonomisk spredning i forældregruppen.

I løbet af besøget møder vi skoleleder Victoria Morris, IT-ressourcepersonerne Laura Woods og Neree Sale samt øvrigt pædagogisk personale og skolens elever – heriblandt elever med funktion som læringsambassadører.

Besøget starter kl. 9.00 med en præsentation af skolen og med fokus på følgende temaer:

  • Introduktion til Elm Park Primary School (EMPS), værdier og fokus
  • Videndelingssystemer og pædagogisk grundlag
  • Inklusionsarbejde på EMPS
  • En genoprettende tilgang
  • Målfastsættelse og evaluering
  • “Computing” og arbejdet med “Google for Education”

Efter oplæggene besøges skolens klasser og afdelinger i mindre grupper.

Der serveres en let frokost og afsluttes med kort refleksion i besøgsgruppen over dagens indtryk og samtaler.

Besøgssted

Primary School

Målgruppe

Lærere, pædagoger, ressourcepersoner/vejledere, afdelingsledere og skoleledere fra grundskoler

Turleder

Lektor og diplomansvarlig for PD, Steffen Skovdal. UCL, Erhvervsakademi og Professionshøjskole

Kontakt

Telefon +45 30 46 50 13 – stsk@ucl.dk 

Mødetid og -sted

Vi mødes i hotellets lobby kl. 7.30  

Transportform

Vi går samlet i ca. 10 min. til nærliggende undergrundsstation. Herefter er der godt en times transporttid til Elm Park og ca. 10 minutters gang til skolen. Besøget slutter ca. kl. 13. Vi tager tilbage mod London, og undervejs er det muligt at skifte til DLR-tog og tage ud til Bett-showet.

Om denne side