Indhold i denne sektion:

Studietur 16: Bow School – gode resultater trods svære vilkår

Sæt fokus på datadrevet ledelse og social arv!

Indhold 

Bow School ligger i et indvandrerkvarter og var blandt Englands dårligst præsterende for 15 år siden. Nu bliver skolen fremhævet som en af verdens bedste storby-skoler i ghettoområder. Kom med og find ud af, hvad der fik udviklingen til at vende.

Under besøget på skolen får vi lejlighed til høre oplæg fra lærere og ledere om skolens særkende både i forhold pædagogik, intern kapacitets-opbygning blandt personalet, engagement i lokalområdet og data-informeret skoleledelse. Eleverne viser os rundt på den splinternye skole med inspirerende og meget transparente læringsrum. Under frokosten er der mulighed for at stille de sidste afklarende spørgsmål til personalet på skolen.

Besøgssted

Skolen er en secondary school med elever i alderen 11-16 år. 89 % af eleverne på skolen har en anden etnisk oprindelse end britisk.
Skolebygningen står i kontrast til lokalmiljøet ved at være nybygget og arkitekttegnet.

På skolen og i skoledistriktet har man haft fokus på bevidst brug af dataopsamling for at kunne træffe velargumenterede beslutninger. Man har desuden satset på kollaborativ og praksisnær kompetenceudvikling af ledere og lærere og et nært samarbejde med lokalområdet

Målgruppe

Skoleledere, læringsvejledere, lærere og konsulenter med interesse for skoleudvikling, der tager udgangspunkt i datainformeret ledelse, intern kapacitetsudvikling og synlig læring.

Turleder

Chef Kuno Johansen, Ledelse og Organisation, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

Kontakt

Telefon +45 23 43 27 26 – kujo@ucl.dk

Mødetid og -sted 

Mødetid: kl. 8.00 i lobby på Strand Palace Hotel.

Arrangementet er inklusiv frokost.

Ved afslutningen kl. 13.15 kan vi følges ad til Bett Show eller hotellet.

Transportform

Vi bruger det udleverede Oyster Card til at betale for turen. 

35 min til fods og med Underground.

Medbring Oystercard.

Om denne side