Indhold i denne sektion:

Studietur 7: Besøg The Guardian – Bliv klogere på media literacy

Sæt fokus på digital dannelse og kritiske mediebrugere!

Indhold 

Hvordan lærer vi børn og unge at bruge og forholde sig kritisk til moderne nyhedsmedier i en tid med fake news og alternative facts?

Kom med forlaget Alinea og ungdomsmediet Koncentrat på besøg hos The Guardian’s undervisningscenter.

Du får indblik i, hvordan The Guardian underviser lærere og elever i ”media literacy” – et begreb, som bedst oversættes med ”medie-” eller ”digital dannelse”. Et begreb som blandt andet dækker over evnen til  kritisk at reflektere over medierne og dennes strøm af nyheder fra mange forskellige kilder.

På besøget får du inspiration til, hvordan du som lærer kan bidrage til, at eleverne i udskolingen bliver kompetente mediebrugere og kan navigere i  nyhedsstrømmen.

Du kommer til at deltage i praktiske aktiviteter – eksempelvis forløbet “News – Fake or for real?”

Og undervejs får du lejlighed til at møde og debattere med journalister og redaktører fra The Guardians trykte og elektroniske medier. Besøget slutter af med rundvisning på The Guardians redaktion, en let frokost og en halv times Q & A.

Besøgssted

The Guardian/The Observer, King’s Place, London

Målgruppe

Målgruppen er pædagogiske konsulenter og lærere, som underviser i udskolingen. 

Turleder

Læremiddel konsulent Steen Honoré fra Alinea og Journalist Sune Gudmundsson fra Koncentrat

Steen Honoré

Sune Gudmundsson

Kontakt

Steen Honoré – telefon +45 51 16 45 36 – sth@alinea.dk

Mødetid og -sted 

Vi mødes kl. 8.45 i lobbyen på The Strand. Programmet starter 9.45 på The Guardian.

Transportform

Offentlig transport (Bus 91) fra Southampton St./Covent Garden til Wharfdale Road/London Canal Museum. Samlet transporttid inkl. gåafstande ca. 40 minutter. NB: besøget på The Guardian slutter først kl 14.00.

Om denne side