Indhold i denne sektion:

Studietur 9: 21.århundredes kompetencer – School 21 forbereder eleverne systematisk til det 21. århundredes samfund

Sæt fokus på projektbaseret læring og elevernes trivsel med 21. århundredes kompetencer!

Indhold 

School 21 blev startet af Peter Hyman, Oli de Botton og Ed Fidoe, der alle har været involveret i udvikling af Storbritanniens uddannelsessystem på højeste politiske og akademiske niveau.

Deres overbevisning er, at vi har brug for skoler til at skabe balance mellem hovedet (akademisk succes), hjerte (karakter og velvære) og hånd (generere ideer, problemløsning, gøre en forskel).

Vi vil i løbet af formiddagen se, høre og blive involveret i, hvordan skolen systematisk arbejder med projektbaseret læring og mundtlighed samt fremmer elevernes trivsel. på sin skole.  Der vil være samtale med skolens ledelse og personale og dagen byder på workshops om skolens tre fokusområder: projektbaseret læring, mundtlighed og elevernes trivsel.

Vi forventer en formiddag, hvor deltagerne får “fyldt på” i forhold til at vide mere om, hvordan vi bedre forbereder vores elever til en fremtid, vi ikke kender.

Denne torsdags-studietur har fokus på det praktiske arbejde med 21. Skills i undervisningen.

Vi tilbyder en studietur om tirsdagen til School 21 med fokus på det organisatoriske perspektiv om skoleudvikling og drift.

Besøgssted

School 21, Pitchford Street, London, E15 4RZ, www.school21.org  

Primary-, Middle- og Secondary School – Elever 4-18 år

Målgruppe

Skoleledere, læringsvejledere og lærere  i grundskolen og ungdomsuddannelser.

Turleder

Pædagogisk konsulent Astrid Danielsen,Center for Undervisningsmidler i UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

Kontakt

Telefon +45 21 58 62 90 – ammd@ucl.dk

Mødetid og -sted 

Vi mødes i lobbyen på Strand Place Hotel kl. 8.00

Transportform

Vi kører med undergrundsbanen samt går ca. 10 minutter til og fra stationerne.

Om denne side