Indhold i denne sektion:

Tilmelding

Tilmeldingen til bett.dk er lukket 

Ønsker du at købe en af de få ledige pladser på studieturene eller finde et ledigt hotelværelse på the Strand Palace Hotel, så kontakt Charlotte Rasmussen på chra@ucl.dk eller telefon 63 18 34 25.

Vedr. afbud

Efter den 5. december 2019 betales der for hele pakken. Det er dog muligt at sende en anden deltager til bett.dk. Afmelding skal ske pr. mail til chra@ucl.dk

Forbehold ved Brexit

Den gældende aftale mellem UK og EU27 betyder, at overgangsordningen først træder i kraft den 1. februar 2020. Dermed har den ingen direkte påvirkning på din deltagelse i bett.dk 2020.
Vi opfordrer til at sikre sig, at dit pas har gyldighed i op til 1 måned efter hjemrejsen efter bett.dk.

I tilfælde af forandringer i gældende rejse-, opholds- og handelsbetingelser med UK, orienterer vi jer hurtigst muligt om nødvendige forholdsregler.

Ønsker du at vide mere om bett.dk i forhold til Brexit, så kontakt projektleder Lars Clausen på lacl@ucl.dk eller +45 24940577

Om denne side